Strona główna -> Konkursy

Konkurs literacki i plastyczny "Zakręceni w tyglu kultur" - dzień kultury żydowskiej

Regulamin konkursu „Zakręceni w tyglu kultur”
(historia i kultura ludności żydowskiej
z terenu Miasta i Gminy Oleszyce)

I. Organizatorzy konkursu:
Stowarzyszenie „Czas na pomoc” w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; Priorytetu 1 Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne; Obszaru 8 Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej w ramach realizacji projektu „Zakręceni w tyglu kultur”

II. Cele konkursu:
1. Poznanie historii, tradycji i kultury ludności żydowskiej.
2.Twórcze zainspirowanie młodzieży do badań i dokumentowania dziejów społeczności żydowskiej.
3. Wyłonienie młodych talentów historycznych i literackich.
4. Zainspirowanie młodzieży do poznawania historii, zwyczaj i obyczajów, a także kultury i sztuki żydowskiej.
5. Promowanie wielokulturowości naszego regionu.

III. Zasady uczestnictwa:
1. Uczestnikami konkursy mogą być uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach i Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Oleszyce.
2. Treść opracowania historyczno - literackiego, nie może przekraczać 5 stron maszynopisu lub wydruku komputerowego (30 linijek na 1 stronie, czcionka 12,odstęp 1.5). W pracy można zamieszczać aneksy, kopie dokumentów, relacje, zdjęcia itp. materiały. Dodatkowo można dołączyć przedmioty codziennego użytku związane z daną kulturą.
3. Formy prac: wywiad, esej, reportaż, opowiadanie, felieton, fotoreportaż.
4. Prace muszą być czytelnie opisane (imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, nauczyciel opiekun).
5. Autorem jednej pracy może być jedna osoba.
6. Prace należy składać do biblioteki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach do 26 czerwca 2012r. lub do sekretariatu szkoły.
7. Prace nie podlegają zwrotowi.
8. Oceny prac dokona komisja złożona z organizatorów (przedstawiciele stowarzyszenia, nauczyciele, historycy, przedstawiciele gminy, świadkowie minionych kultur).
9. Prace będą oceniane w trzech kategoriach: szkoła podstawowa klasy 4-6, oraz gimnazjum.
10. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
11. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu.

PROPOZYCJE TEMATÓW
1. Ślady historii Żydów na terenie Miasta i Gminy Oleszyce (reportaż).
2. Kultura żydowska na Ziemi Oleszyckiej (reportaż).
3. Osadnictwo żydowskie w Oleszycach i okolicy-opisy życia Żydów, a także budownictwa świeckiego i sakralnego ze szczególnym uwzględnieniem cmentarzy żydowskich, synagog i budownictwa.
4. Pamięć o żydowskich sąsiadach.
5. Żydowska ceremonia zaślubin.
6. Byli wśród nas- historia ludności żydowskiej z Gminy Oleszyce.
7. Wojenne i powojenne losy Żydów żyjących na terenach Ziemi Oleszyckiej.
8. Ludzie ludziom zgotowali ten los- wybrane zagadnienia z historii holocaustu z terenu Oleszyce.
9. Do dziś pamiętam ich twarze- historia przyjaźni Polaka z Żydem.
Tematy można zmieniać, uzupełniać lub opracowywać zupełnie inne.
 


Konkurs literacki "Zakręceni w tyglu kultur" - dzień kultury ukraińskiej

Regulamin konkursu ,,Zakręceni w tyglu kultur’’
(historia i kultura ludności ukraińskiej na terenie Miasta i Gminy Oleszyce)
konkurs literacki

I. Organizatorzy konkursu:
Stowarzyszenie „Czas na pomoc” w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; Priorytetu 1 Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne; Obszaru 8 Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej w ramach realizacji projektu „Zakręceni w tyglu kultur”

II. Cele konkursu:
1. Poznanie historii, tradycji i kultury ludności ukraińskiej .
2. Twórcze zainspirowanie młodzieży do badań i dokumentowania dziejów społeczności ukraińskiej .
3. Wyłonienie młodych talentów historycznych i literackich.
4. Zainspirowanie młodzieży do poznawania historii, zwyczajów, a także kultury i sztuki ukraińskiej.

III. Zasady uczestnictwa:
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach i Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Oleszyce.
2. Treść opracowania historyczno - literackiego, nie może przekraczać 5 stron maszynopisu lub wydruku komputerowego (30 linijek na 1 stronie, czcionka 12,odstęp 1.5). W pracy można zamieszczać aneksy, kopie dokumentów, relacje, zdjęcia itp. materiały.
3. Formy prac: wywiad, esej, reportaż, opowiadanie, felieton, fotoreportaż.
4. Prace muszą być czytelnie opisane (imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, nauczyciel opiekun).
5. Autorem jednej pracy może być jedna osoba.
6. Prace należy składać do biblioteki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach do 21 września 2012 r. lub do sekretariatu szkoły.
7. Prace nie podlegają zwrotowi.
8. Oceny prac dokona komisja złożona z organizatorów.
9. Prace będą oceniane w kategoriach: szkoła podstawowa klasy 4-6, gimnazjum.
10. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
11. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu.
13. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i utrwalanie wizerunku, przeniesienia praw autorskich na rzecz projektodawcy.

PROPOZYCJE TEMATÓW:
1. Stosunki polsko – ukraińskie do czasów II wojny światowej.
2. Zwyczaje i obrzędy ludowe.
3. Folklor ukraiński.
4. Rodzina ukraińska – moi sąsiedzi, znajomi ( historia z życia wzięta).
5. Album pieśni (dumek) ukraińskich (zbiór).
6. Kuchnia ukraińska – smaki i zwyczaje.
Tematy można zmieniać, uzupełniać lub opracowywać zupełnie inne, do prac można dołączać zdjęcia (oryginały bądź kopie), kopie dokumentów, przedmioty związane z wyżej wymienioną kulturą.
 


Konkurs plastyczny "Zakręceni w tyglu kultur" - dzień kultury ukraińskiej

Regulamin konkursu „Zakręceni w tyglu kultur”
(historia i kultura ludności ukraińskiej na terenie Miasta i Gminy Oleszyce)
konkurs plastyczny

I. Organizatorzy konkursu:
Stowarzyszenie „Czas na pomoc” w partnerstwie z Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; Priorytetu 1 Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne; Obszaru 8 Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej w ramach realizacji projektu „Zakręceni w tyglu kultur”

II. Cele konkursu:
1. Poznanie historii, tradycji i kultury ludności ukraińskiej.
2. Twórcze zainspirowanie młodzieży do badań i dokumentowania dziejów społeczności ukraińskiej .
3. Wyłonienie młodych talentów plastycznych.
4. Rozbudzenie inwencji plastycznej.
5. Zainspirowanie młodzieży do poznawania historii, zwyczajów i obyczajów, a także kultury i sztuki ukraińskiej .
6. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
7. Promowanie wielokulturowości naszego regionu.

III. Zasady uczestnictwa:
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach i Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Oleszyce.
2. Forma prac: prace plastyczne. Do ich wykonania można wykorzystać fotografie, szkice rysunkowe, malarskie lub wykonane w innej technice plastycznej .
3. Technika prac plastycznych: malarstwo, rysunek, grafika.
4. Format prac plastycznych dowolny.
5. 5.Prace muszą być czytelnie opisane (imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, nauczyciel opiekun).
6. Autorem jednej pracy może być jedna osoba.
7. Prace należy składać do biblioteki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach do 21 września 2012r. lub do sekretariatu szkoły.
8. Prace nie podlegają zwrotowi.
9. Prace będą oceniane w kategoriach: szkoła podstawowa klasy 4-6, gimnazjum.
10. Oceny prac dokona komisja złożona z organizatorów.
11. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
12. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu.
14. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i utrwalanie wizerunku, przeniesienia praw autorskich na rzecz projektodawcy.

Propozycje tematów:
1. Zabytki architektury ukraińskiej na terenie naszej gminy.
2. Zwyczaje i obrzędy ludowe.
3. Ludowe stroje ukraińskie.
Tematy można zmieniać, uzupełniać lub opracowywać zupełnie inne.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska