Strona główna -> Kontakt

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Oleszyce ul. Rynek 6.

Telefon kontaktowy: 794-719-189

e-mail: info@czasnapomoc.iap.pl


Numer identyfikacyjny REGON: 180584576 

Numer NIP: 793-161-39-78

Numer KRS: 0000357556


Rachunek Bankowy Stowarzyszenia:

PL  74 9101 1026 2003 3701 8827 0001

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska