Czas na... pomoc i stypendia


W dniu 9 grudnia 2016r. Zarząd Stowarzyszenia „Czas na pomoc” wraz z Komisją Stypendialną zaopiniował wnioski o przyznanie stypendiów dla zdolnej i potrzebującej młodzieży z terenu gminy Oleszyce.

W dniu 23.12.2016r. o godz. 13.00 przedstawiciele Stowarzyszenia wypłacą kwotę 4400,00 zł dla 22 uczniów szkół gminy. To już drugie stypendia ufundowane w tym roku przez Stowarzyszenie.

Mając na względzie pomoc w radosnym przeżyciu nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia mamy nadzieję, że po raz kolejny dobroczynność pozwoli na chwilę uśmiechu na twarzach potrzebujących.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska