Mikołajkowy Turniej Szachowy 2016


W dniu 9 grudnia 2016 r. odbył się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Mikołajkowy Turniej Szachowy. Zawody, w których walczyło 37 zawodników, rozegrane zostały systemem szwajcarskim 9 rund po 10 minut na zawodnika, w 5 kategoriach. Uczestnikami zmagań byli przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum naszej gminy. W turnieju brał udział również jeden zawodnik będący uczniem szkoły ponadgimnazjalnej.

Organizatorami Turnieju Mikołajkowego byli: Stowarzyszenie "Czas na pomoc”, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach oraz Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał sędzia główny Pan Kazimierz Krzyżak.

Dzięki środkom finansowym przekazanym przez Stowarzyszenie „Czas na pomoc” laureaci zostali uhonorowani dyplomami, medalami i nagrodami rzeczowymi zaś pozostali zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale a także zostały zakupione nagrody do rozlosowania wśród wszystkich zawodników.

Kolejność zwycięskich nagrodzonych uczestników w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

Grupa A, kl. IV-VI SP:
Dobosz Natalia
Kalińska Katarzyna

Grupa B, kl. IV-VI SP:
Butyński Radosław
Buniowski Robert
Paryniak Kacper

Grupa C, kl. I-III SP:
Guzy Patryk
Jedynowicz Bartłomiej
Paryniak Rafał

Grupa D, kl. I-III SP:
Kurdziel Katarzyna
Kurdziel Alicja
Kowalczyk Helena

Grupa E chłopcy gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna:
Borowiec Patryk
Butyński Damian

Grupa E dziewczęta gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna:
Borowiec Julia
Błaż Jagoda

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji turnieju w przyszłym roku.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska