Strona główna -> Zarząd i członkowie Stowarzyszenia

                                                                    

Zarząd Stowarzyszenia "Czas na Pomoc" w Oleszycach:
  

Prezes Zarządu – Zbigniew Dorota

Z-ca Prezesa - Maria Lechowicz

Skarbnik - Anna Kot

Sekretarz - Marek Buczko

Członek - Beata Nowak

 

Członkowie Stowarzyszenia:
 

Dorota Czajkowska-Guszta
Renata Cichocka
Krzysztof Stec
Teresa Pracało
Jan Mazurek
Janusz Warcaba
Marcin Głowa
Mariusz Czereba
Kazimierz Hołubek
Jolanta Dorota
Sebastian Lechowicz
Stanisław Kwiatkowski
Piotr Buksak
Artur Tokarz
Paweł Wójcik
Krystyna Sopel
Mariusz Mirończuk
Łukasz Gutkowski
Łucja Joniec
Maria Powroźnik
Wiesław Nowak
Adam Łazar
Dorota Mozol-Borowiec

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska