2017-05-27     Amandy, Jana, Juliana    

Gorące wiadomości

Lepiej późno, niż wcale. Dziękujemy: wszystkim zawodnikom za wspólne bieganie i marsz. Gratulujemy wszystkim – i tym, którzy ustanowili nowe własne rekordy i tym, którzy po prostu wystartowali....
W dniu 9 grudnia 2016r. Zarząd Stowarzyszenia „Czas na pomoc” wraz z Komisją Stypendialną zaopiniował wnioski o przyznanie stypendiów dla zdolnej i potrzebującej młodzieży z terenu gminy O...
W dniu 9 grudnia 2016 r. odbył się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Mikołajkowy Turniej Szachowy. Zawody, w których walczyło 37 zawodników, rozegrane zostały systemem szwajcarskim 9 rund po 10 minut ...
2016-09-21 | RAZEM DLA EMILKI
15 września br. w naszej lokalnej społeczności powstał lokalny komitet społeczny RAZEM DLA EMILKI, członkami komitetu zostały wszystkie osoby i instytucje, które zadeklarowały udział, pomoc i wsparc...
2016-09-19 | Pomagamy Emilce
Stowarzyszenie "Czas na pomoc" w Oleszycach wspiera akcję pomocy Emilce Jasic. Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w tę akcję. Szczegóły na www.rycerzeiksiezniczki.pl i na Fa...
W dniu 16.09.2016 r. Stowarzyszenie "Czas na pomoc" w Oleszycach we współpracy z Nadleśnictwem Oleszyce, Urzędem Miasta i Gminy Oleszyce i Urzędem Gminy w Starym Dzikowie zorganizowało IV Wyścig ...
22 czerwca br. odbył się IV Minimaraton Śladami Księcia Józefa Sapiehy. Głównym celem imprezy jest popularyzacja biegania jako rekreacyjnej formy ruchu dla wszystkich oraz rozbudzanie zainteresowań...

W dniu 14.04.2010r. w Oleszycach zostało powołane do życia Stowarzyszenie "Czas na pomoc".

Stowarzyszenie jest społecznym, dobrowolnym zrzeszeniem osób, zawiązanym głównie do realizacji zadań związanych ze wspomaganiem i wyrównywaniem szans zdolnej młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałej na terenie miasta i gminy Oleszyce.

Jesteśmy organizacją non-profit – skupiamy się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się w żadnym przypadku osiągnięciem zysku. Jako stowarzyszenie dobrowolne, trwałe i samorządne o celach niezarobkowych opieramy swoje działanie na pracy społecznej członków stowarzyszenia. Wszelkie uzyskane środki finansowe stowarzyszenia będą przeznaczane na realizację celów statutowych.

Chcemy wyzwolić inicjatywę i kreatywność społeczności lokalnej wspomagając rozwój i edukację dzieci i młodzieży, umożliwiając młodym ludziom zdobycie nowych doświadczeń życiowych poprzez naukę.             

Stowarzyszenie swoje cele zamierza realizować poprzez:

- wypłaty stałego stypendium naukowego zgodnie z uchwalonym regulaminem przyznawania stypendium,

- wypłatę jednorazowych nagród,

- organizację konkursów, przeglądów i innych form mających na celu propagowanie statutowych celów stowarzyszenia,

- zakup książek i wydawnictw naukowych,

- promowanie ofiarności publicznej wśród społeczności lokalnej i działalności wspomagającej budowanie więzi społecznych,

- propagowanie idei integracji w społeczności lokalnej,

- wyrównywanie szans dzieci,

- inicjowanie współpracy z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz społecznymi,

- działalność charytatywną.

W dniu 16.11.2012r. Stowarzyszenie "Czas na pomoc" w Oleszycach postanowieniem Sądu Okręgowego w Rzeszowie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Od dnia 15 lutego 2013r. mamy wszyscy możliwość przekazywania 1% podatku na cele dobroczynne i statutowe Stowarzyszenia.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska