2020-11-27     Franciszka, Kseni, Maksymiliana    

Gorące wiadomości

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z koronawirusem  SARS-CoV-2 podjęliśmy decyzję o odwołaniu VIII Wyścigu Pamięci Bitwy Pod Oleszycami, który miał się odbyć 13 września 2020 r. Nasza decyz...
Już tradycyjnie w lutym zaprosiliśmy biegaczy i zawodników Nordic Walking do Zabiały – Biegowego Centrum Świata na zawody, gdzie nie tylko liczy się uzyskany wynik, ale przede wszystkim widoczna...
2020-02-19 | Zaproszenie na bieg
Zapraszamy na biegi do zaprzyjaźnionego Rytra - na VII Bieg Wierchami. 3 dystanse biegów górskich: 11 km – Corno Owca, 30 km – Waligóra oraz 58 km transgraniczny bieg ultra ze startem n...
Harmonogram zawodów – Zabiała 16.02.2020 r. 9.00 – Otwarcie biura zawodów. 10.05 – Msza polowa dla chętnych, prowadzona przez biegającego duchownego (ok. 20 min). 10.15 –...
6 grudnia 2019r. Stowarzyszenie „Czas na pomoc” przybrało po raz kolejny postać Mikołaja. Dla 42 uczniów szkól podstawowych z terenu miasta i gminy Oleszyce wypłaciliśmy stypendia w łączne...

W dniu 14.04.2010r. w Oleszycach zostało powołane do życia Stowarzyszenie "Czas na pomoc".

Stowarzyszenie jest społecznym, dobrowolnym zrzeszeniem osób, zawiązanym głównie do realizacji zadań związanych ze wspomaganiem i wyrównywaniem szans zdolnej młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałej na terenie miasta i gminy Oleszyce.

Jesteśmy organizacją non-profit – skupiamy się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się w żadnym przypadku osiągnięciem zysku. Jako stowarzyszenie dobrowolne, trwałe i samorządne o celach niezarobkowych opieramy swoje działanie na pracy społecznej członków stowarzyszenia. Wszelkie uzyskane środki finansowe stowarzyszenia będą przeznaczane na realizację celów statutowych.

Chcemy wyzwolić inicjatywę i kreatywność społeczności lokalnej wspomagając rozwój i edukację dzieci i młodzieży, umożliwiając młodym ludziom zdobycie nowych doświadczeń życiowych poprzez naukę.             

Stowarzyszenie swoje cele zamierza realizować poprzez:

- wypłaty stałego stypendium naukowego zgodnie z uchwalonym regulaminem przyznawania stypendium,

- wypłatę jednorazowych nagród,

- organizację konkursów, przeglądów i innych form mających na celu propagowanie statutowych celów stowarzyszenia,

- zakup książek i wydawnictw naukowych,

- promowanie ofiarności publicznej wśród społeczności lokalnej i działalności wspomagającej budowanie więzi społecznych,

- propagowanie idei integracji w społeczności lokalnej,

- wyrównywanie szans dzieci,

- inicjowanie współpracy z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz społecznymi,

- działalność charytatywną.

W dniu 16.11.2012r. Stowarzyszenie "Czas na pomoc" w Oleszycach postanowieniem Sądu Okręgowego w Rzeszowie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Od dnia 15 lutego 2013r. mamy wszyscy możliwość przekazywania 1% podatku na cele dobroczynne i statutowe Stowarzyszenia.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska