2017-11-24     Emmy, Flory, Romana    

Gorące wiadomości

Jak co roku 15  września na terenie Nadleśnictwa Oleszyce – Leśnictwo a Zabiała  odbył się V Rowerowy Wyścig Pamieci Bitwy Pod Oleszycami  związany z upamiętnieniem 78. rocznicy b...
Minimaraton Śladami Księcia Józefa Sapiehy – bieg, który łączy miłośników sportu, lokalnej historii oraz uczniów miejscowych szkół (Szkoły Podstawowej z Futor, Oleszyc, Starych Oleszyc, Zales...
Lepiej późno, niż wcale. Dziękujemy: wszystkim zawodnikom za wspólne bieganie i marsz. Gratulujemy wszystkim – i tym, którzy ustanowili nowe własne rekordy i tym, którzy po prostu wystartowali....
W dniu 9 grudnia 2016r. Zarząd Stowarzyszenia „Czas na pomoc” wraz z Komisją Stypendialną zaopiniował wnioski o przyznanie stypendiów dla zdolnej i potrzebującej młodzieży z terenu gminy O...
W dniu 9 grudnia 2016 r. odbył się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Mikołajkowy Turniej Szachowy. Zawody, w których walczyło 37 zawodników, rozegrane zostały systemem szwajcarskim 9 rund po 10 minut ...
W dniu 16.09.2016 r. Stowarzyszenie "Czas na pomoc" w Oleszycach we współpracy z Nadleśnictwem Oleszyce, Urzędem Miasta i Gminy Oleszyce i Urzędem Gminy w Starym Dzikowie zorganizowało IV Wyścig ...

W dniu 14.04.2010r. w Oleszycach zostało powołane do życia Stowarzyszenie "Czas na pomoc".

Stowarzyszenie jest społecznym, dobrowolnym zrzeszeniem osób, zawiązanym głównie do realizacji zadań związanych ze wspomaganiem i wyrównywaniem szans zdolnej młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałej na terenie miasta i gminy Oleszyce.

Jesteśmy organizacją non-profit – skupiamy się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się w żadnym przypadku osiągnięciem zysku. Jako stowarzyszenie dobrowolne, trwałe i samorządne o celach niezarobkowych opieramy swoje działanie na pracy społecznej członków stowarzyszenia. Wszelkie uzyskane środki finansowe stowarzyszenia będą przeznaczane na realizację celów statutowych.

Chcemy wyzwolić inicjatywę i kreatywność społeczności lokalnej wspomagając rozwój i edukację dzieci i młodzieży, umożliwiając młodym ludziom zdobycie nowych doświadczeń życiowych poprzez naukę.             

Stowarzyszenie swoje cele zamierza realizować poprzez:

- wypłaty stałego stypendium naukowego zgodnie z uchwalonym regulaminem przyznawania stypendium,

- wypłatę jednorazowych nagród,

- organizację konkursów, przeglądów i innych form mających na celu propagowanie statutowych celów stowarzyszenia,

- zakup książek i wydawnictw naukowych,

- promowanie ofiarności publicznej wśród społeczności lokalnej i działalności wspomagającej budowanie więzi społecznych,

- propagowanie idei integracji w społeczności lokalnej,

- wyrównywanie szans dzieci,

- inicjowanie współpracy z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz społecznymi,

- działalność charytatywną.

W dniu 16.11.2012r. Stowarzyszenie "Czas na pomoc" w Oleszycach postanowieniem Sądu Okręgowego w Rzeszowie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Od dnia 15 lutego 2013r. mamy wszyscy możliwość przekazywania 1% podatku na cele dobroczynne i statutowe Stowarzyszenia.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska