2018-02-18     Konstancji, Krystiana, Sylwany    

Gorące wiadomości

Harmonogram zawodów – Zabiała 2018 9.00 – Otwarcie biura zawodów. 10.05 – Msza polowa dla chętnych, prowadzona przez biegającego duchownego (ok. 20 min). 10.15 – Otwarcie d...

28 stycznia 2018 roku z inicjatywy Stowarzyszenia „ Czas na pomoc”  w Oleszycach odbyło się IV Spotkanie Pokoleń.

"Pamięć serca nazywa się wdzięcznością" Phil Bosmans Stowarzyszenie "Czas na pomoc" w Oleszycach zaprasza na uroczystość uczczenia Pamięci Ofiar wywozu na Sybir i Besarabię mieszkańców z terenu ...
Informujemy, że wyczerpaliśmy limit uczestników dla Półmaratonu i Nordic Walking - zapisy on-line zostały zakończone. Zapisanych uczestników zachęcamy do dokonania opłaty w terminie 14 dni od daty rej...
Stowarzyszenie "Czas na pomoc" w Oleszycach, 21 grudnia 2017r. wypłaciło stypendia na kwotę 9.000 zł. Nagrodę za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia otrzymało 30 uczniów z terenu Gminy Oleszyce. Zgod...
Informujemy, że ruszyły  przygotowania do V Oleszyce Półmaraton i IV Oleszyce Nordic Walking. Dodatkowo w ramach akcji Biegam Bo Lubię Lasy utworzyliśmy kategorię "Leśnicy". Zawody odbędą się 11...
Zapraszamy na Mikołajkowy turniej szachowy, który odbędzie się 8 grudnia 2017 r. o godz. 15:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Oleszycach. Regulamin turnieju ...
Jak co roku 15  września na terenie Nadleśnictwa Oleszyce – Leśnictwo a Zabiała  odbył się V Rowerowy Wyścig Pamieci Bitwy Pod Oleszycami  związany z upamiętnieniem 78. rocznicy b...
Minimaraton Śladami Księcia Józefa Sapiehy – bieg, który łączy miłośników sportu, lokalnej historii oraz uczniów miejscowych szkół (Szkoły Podstawowej z Futor, Oleszyc, Starych Oleszyc, Zales...
W dniu 16.09.2016 r. Stowarzyszenie "Czas na pomoc" w Oleszycach we współpracy z Nadleśnictwem Oleszyce, Urzędem Miasta i Gminy Oleszyce i Urzędem Gminy w Starym Dzikowie zorganizowało IV Wyścig ...

W dniu 14.04.2010r. w Oleszycach zostało powołane do życia Stowarzyszenie "Czas na pomoc".

Stowarzyszenie jest społecznym, dobrowolnym zrzeszeniem osób, zawiązanym głównie do realizacji zadań związanych ze wspomaganiem i wyrównywaniem szans zdolnej młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałej na terenie miasta i gminy Oleszyce.

Jesteśmy organizacją non-profit – skupiamy się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się w żadnym przypadku osiągnięciem zysku. Jako stowarzyszenie dobrowolne, trwałe i samorządne o celach niezarobkowych opieramy swoje działanie na pracy społecznej członków stowarzyszenia. Wszelkie uzyskane środki finansowe stowarzyszenia będą przeznaczane na realizację celów statutowych.

Chcemy wyzwolić inicjatywę i kreatywność społeczności lokalnej wspomagając rozwój i edukację dzieci i młodzieży, umożliwiając młodym ludziom zdobycie nowych doświadczeń życiowych poprzez naukę.             

Stowarzyszenie swoje cele zamierza realizować poprzez:

- wypłaty stałego stypendium naukowego zgodnie z uchwalonym regulaminem przyznawania stypendium,

- wypłatę jednorazowych nagród,

- organizację konkursów, przeglądów i innych form mających na celu propagowanie statutowych celów stowarzyszenia,

- zakup książek i wydawnictw naukowych,

- promowanie ofiarności publicznej wśród społeczności lokalnej i działalności wspomagającej budowanie więzi społecznych,

- propagowanie idei integracji w społeczności lokalnej,

- wyrównywanie szans dzieci,

- inicjowanie współpracy z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz społecznymi,

- działalność charytatywną.

W dniu 16.11.2012r. Stowarzyszenie "Czas na pomoc" w Oleszycach postanowieniem Sądu Okręgowego w Rzeszowie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Od dnia 15 lutego 2013r. mamy wszyscy możliwość przekazywania 1% podatku na cele dobroczynne i statutowe Stowarzyszenia.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska