2022-08-09     Klary, Romana, Rozyny    

Gorące wiadomości

Nasze zawody biegowe, które znacie pod nazwą Oleszyce Półmaraton to przede wszystkim niepowtarzalna atmosfera, którą tworzycie razem z nami, ale tez piękna leśna trasa i całe mnóstwo atrakcji które od...
W piękną niedzielę 12 września 2021 roku odbył się rowerowy rajd pamięci "Bitwa pod Oleszycami", który zorganizowało Stowarzyszenie „Czas na Pomoc” przy współorganizacji Urzędu Miasta i Gm...
2021-07-31 | Kondolencje
Grupa RUN RUN Oleszyce składa najszczersze kondolencje rodzinie Bogdana Dziuby, wybitnego sportowca i prezesa Stalowowolskiego Klubu Biegacza, człowieka wykutego na wielką miarę, z którym wielokrotnie...
Już tradycyjnie w lutym zaprosiliśmy biegaczy i zawodników Nordic Walking do Zabiały – Biegowego Centrum Świata na zawody, gdzie nie tylko liczy się uzyskany wynik, ale przede wszystkim widoczna...
Informujemy, że ruszyły przygotowania do VII Oleszyce Półmaraton i VI Oleszyce Nordic Walking. W tym roku stawiamy na EKO Zawody i promocję ekologicznego stylu życia. Planujemy też nową trasę, idealn...

W dniu 14.04.2010r. w Oleszycach zostało powołane do życia Stowarzyszenie "Czas na pomoc".

Stowarzyszenie jest społecznym, dobrowolnym zrzeszeniem osób, zawiązanym głównie do realizacji zadań związanych ze wspomaganiem i wyrównywaniem szans zdolnej młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałej na terenie miasta i gminy Oleszyce.

Jesteśmy organizacją non-profit – skupiamy się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się w żadnym przypadku osiągnięciem zysku. Jako stowarzyszenie dobrowolne, trwałe i samorządne o celach niezarobkowych opieramy swoje działanie na pracy społecznej członków stowarzyszenia. Wszelkie uzyskane środki finansowe stowarzyszenia będą przeznaczane na realizację celów statutowych.

Chcemy wyzwolić inicjatywę i kreatywność społeczności lokalnej wspomagając rozwój i edukację dzieci i młodzieży, umożliwiając młodym ludziom zdobycie nowych doświadczeń życiowych poprzez naukę.             

Stowarzyszenie swoje cele zamierza realizować poprzez:

- wypłaty stałego stypendium naukowego zgodnie z uchwalonym regulaminem przyznawania stypendium,

- wypłatę jednorazowych nagród,

- organizację konkursów, przeglądów i innych form mających na celu propagowanie statutowych celów stowarzyszenia,

- zakup książek i wydawnictw naukowych,

- promowanie ofiarności publicznej wśród społeczności lokalnej i działalności wspomagającej budowanie więzi społecznych,

- propagowanie idei integracji w społeczności lokalnej,

- wyrównywanie szans dzieci,

- inicjowanie współpracy z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz społecznymi,

- działalność charytatywną.

W dniu 16.11.2012r. Stowarzyszenie "Czas na pomoc" w Oleszycach postanowieniem Sądu Okręgowego w Rzeszowie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Od dnia 15 lutego 2013r. mamy wszyscy możliwość przekazywania 1% podatku na cele dobroczynne i statutowe Stowarzyszenia.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska