2019-01-23     Fernandy, Jana, Rajmundy    

Gorące wiadomości

21 grudnia 2018r. po raz drugi w tym roku zostały wypłacone stypendia ufundowane przez Stowarzyszenie „Czas na pomoc” w Oleszycach dla uczniów ze szkół podstawowych naszej gminy. Stowarzys...
Informujemy, że ruszyły przygotowania do VI Oleszyce Półmaraton i V Oleszyce Nordic Walking. W ramach akcji „Biegam, Bo Lubię Lasy” wzorem ubiegłego roku dodatkowo tworzymy kategorię &bdqu...
Tradycją stało się już, że w połowie września na terenie Nadleśnictwa Oleszyce – Leśnictwo  Zabiała odbywa się Rowerowy Wyścig Pamięci Bitwy Pod Oleszycami, związany z upamiętnieniem roc...
2018-02-21 | I po zawodach...
Nadszedł czas podsumowania i podziękowań. W pierwszej kolejności chcielibyśmy podziękować Wam drogie zawodniczki i zawodnicy (w liczbie 408 osób) za udział w V Oleszyce Półmaraton i IV Nordic Walking...
Harmonogram zawodów – Zabiała 2018 9.00 – Otwarcie biura zawodów. 10.05 – Msza polowa dla chętnych, prowadzona przez biegającego duchownego (ok. 20 min). 10.15 – Otwarcie d...
Informujemy, że wyczerpaliśmy limit uczestników dla Półmaratonu i Nordic Walking - zapisy on-line zostały zakończone. Zapisanych uczestników zachęcamy do dokonania opłaty w terminie 14 dni od daty rej...
Informujemy, że ruszyły  przygotowania do V Oleszyce Półmaraton i IV Oleszyce Nordic Walking. Dodatkowo w ramach akcji Biegam Bo Lubię Lasy utworzyliśmy kategorię "Leśnicy". Zawody odbędą się 11...
W dniu 16.09.2016 r. Stowarzyszenie "Czas na pomoc" w Oleszycach we współpracy z Nadleśnictwem Oleszyce, Urzędem Miasta i Gminy Oleszyce i Urzędem Gminy w Starym Dzikowie zorganizowało IV Wyścig ...

W dniu 14.04.2010r. w Oleszycach zostało powołane do życia Stowarzyszenie "Czas na pomoc".

Stowarzyszenie jest społecznym, dobrowolnym zrzeszeniem osób, zawiązanym głównie do realizacji zadań związanych ze wspomaganiem i wyrównywaniem szans zdolnej młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałej na terenie miasta i gminy Oleszyce.

Jesteśmy organizacją non-profit – skupiamy się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się w żadnym przypadku osiągnięciem zysku. Jako stowarzyszenie dobrowolne, trwałe i samorządne o celach niezarobkowych opieramy swoje działanie na pracy społecznej członków stowarzyszenia. Wszelkie uzyskane środki finansowe stowarzyszenia będą przeznaczane na realizację celów statutowych.

Chcemy wyzwolić inicjatywę i kreatywność społeczności lokalnej wspomagając rozwój i edukację dzieci i młodzieży, umożliwiając młodym ludziom zdobycie nowych doświadczeń życiowych poprzez naukę.             

Stowarzyszenie swoje cele zamierza realizować poprzez:

- wypłaty stałego stypendium naukowego zgodnie z uchwalonym regulaminem przyznawania stypendium,

- wypłatę jednorazowych nagród,

- organizację konkursów, przeglądów i innych form mających na celu propagowanie statutowych celów stowarzyszenia,

- zakup książek i wydawnictw naukowych,

- promowanie ofiarności publicznej wśród społeczności lokalnej i działalności wspomagającej budowanie więzi społecznych,

- propagowanie idei integracji w społeczności lokalnej,

- wyrównywanie szans dzieci,

- inicjowanie współpracy z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz społecznymi,

- działalność charytatywną.

W dniu 16.11.2012r. Stowarzyszenie "Czas na pomoc" w Oleszycach postanowieniem Sądu Okręgowego w Rzeszowie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Od dnia 15 lutego 2013r. mamy wszyscy możliwość przekazywania 1% podatku na cele dobroczynne i statutowe Stowarzyszenia.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska