2016-08-28     Adeliny, Erazma, Sobiesława    

Gorące wiadomości

Stowarzyszenie "Czas na pomoc" w Oleszycach informuje, że rozpoczęło przygotowania do IV Wyścigu Pamięci Bitwy Pod Oleszycami. Wyścig rowerowy odbędzie się w dniu 16 września (piątek) o godz. 15.00 &n...
22 czerwca br. odbył się IV Minimaraton Śladami Księcia Józefa Sapiehy. Głównym celem imprezy jest popularyzacja biegania jako rekreacyjnej formy ruchu dla wszystkich oraz rozbudzanie zainteresowań...
W dniu 23.03.2016r. Stowarzyszenie „Czas na pomoc” w Oleszycach wypłaciło kwotę 5250,00 zł w formie stypendiów dla zdolnej i potrzebującej młodzieży z terenu gminy. Ponadto w tym samym d...
BOHATEROM - PAMIĘĆ I CZEŚĆ Przez długie dekady PRL-u skazani na niepamięć, od kilku lat odkrywani i upamiętniani, zwłaszcza przez ludzi młodych. Danuta Siedzikówna  "Inka", rotmistrz Pilecki, ...
Każdy sukces ma wielu ojców, a największa praca jest wykonana przez tych najmniejszych i najmniej widzianych. Trzecia edycja Oleszyce Półmaraton jest już za nami i pragniemy gorąco podziękować wszystk...
Sprawozdanie roczne z działalności Stowarzyszenia "Czas na pomoc" w Oleszycach za 2015 rok Stan konta na 01.01.2015 - 5.691,99 zł Przychody: - składki i darowizny od członków stowarzyszenia - 5.220...
W sobotę 9 stycznia 2016 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Oleszycach odbyło się II Spotkanie Pokoleń. Podczas uroczystości uczczono Pamięć Ofiar wywozu na Sybir i Besarabię z terenu powiatu ...
2015-12-21 | CZAS NA... poezję
11 grudnia 2015 roku w sali widowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Oleszycach odbyły się "Potyczki na wiersze", na które przybyli poeci z naszego regionu. Tego wieczoru mieli oni okazję p...
Moda na uprawianie różnych dyscyplin sportu nie słabnie – a wręcz przeciwnie przybiera na sile. Potwierdziła to liczba uczestników III Wyścigu Rowerowego Pamięci Bitwy pod Oleszycami. Ani pra...

W dniu 14.04.2010r. w Oleszycach zostało powołane do życia Stowarzyszenie "Czas na pomoc".

Stowarzyszenie jest społecznym, dobrowolnym zrzeszeniem osób, zawiązanym głównie do realizacji zadań związanych ze wspomaganiem i wyrównywaniem szans zdolnej młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałej na terenie miasta i gminy Oleszyce.

Jesteśmy organizacją non-profit – skupiamy się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się w żadnym przypadku osiągnięciem zysku. Jako stowarzyszenie dobrowolne, trwałe i samorządne o celach niezarobkowych opieramy swoje działanie na pracy społecznej członków stowarzyszenia. Wszelkie uzyskane środki finansowe stowarzyszenia będą przeznaczane na realizację celów statutowych.

Chcemy wyzwolić inicjatywę i kreatywność społeczności lokalnej wspomagając rozwój i edukację dzieci i młodzieży, umożliwiając młodym ludziom zdobycie nowych doświadczeń życiowych poprzez naukę.             

Stowarzyszenie swoje cele zamierza realizować poprzez:

- wypłaty stałego stypendium naukowego zgodnie z uchwalonym regulaminem przyznawania stypendium,

- wypłatę jednorazowych nagród,

- organizację konkursów, przeglądów i innych form mających na celu propagowanie statutowych celów stowarzyszenia,

- zakup książek i wydawnictw naukowych,

- promowanie ofiarności publicznej wśród społeczności lokalnej i działalności wspomagającej budowanie więzi społecznych,

- propagowanie idei integracji w społeczności lokalnej,

- wyrównywanie szans dzieci,

- inicjowanie współpracy z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz społecznymi,

- działalność charytatywną.

W dniu 16.11.2012r. Stowarzyszenie "Czas na pomoc" w Oleszycach postanowieniem Sądu Okręgowego w Rzeszowie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Od dnia 15 lutego 2013r. mamy wszyscy możliwość przekazywania 1% podatku na cele dobroczynne i statutowe Stowarzyszenia.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska